ابوالشهدا و ابوالاحرار نام : حسین (سومین امام كه به امر خداوند تعیین شده است ) كنیه :ابو عبد اللّه لقب : خامس آل عبا، سبط، شهید، وفى ، زكى پدر : حضرت على بن ابى طالب (ع ) مادر: حضرت فاطمه (س ) تاریخ ولادت : شنبه سوم شعبان ، سال چهارم هجرى مكان ولادت : مدینه مدت عمر : 57 سال علت شهادت : پس از روى كار آمدن یزید، امام كه او را نالایق میدانست تن به ذلت بیعت و سازش با او را نداد و براى افشاى او به فرمان خدا از مدینه به مكه و سپس به طرف كوفه و كربلا حركت كردند و همراه با یاران خود با لب تشنه توسط دشمنان اسلام شهید شدند. قاتل : صالح بن وهب مزنى ، سنان بن انس و شمر بن ذى الجوشن ، (لعنت خدا بر آنها) زمان شهادت : جمعه دهم محرم ، سال 61 هجرى مكان شهادت و دفن : كربلا http://atshann.mihanblog.com 2020-05-31T08:26:44+01:00 text/html 2014-10-27T17:58:45+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده کربلا ! مسافر تازه نمی خواهی ! http://atshann.mihanblog.com/post/47 <STRONG>لا! مسافر تازه نمی خواهی؟! </STRONG> <DIV class=post2></DIV> <DIV class=post3> <DIV class=menubody style="PADDING-RIGHT: 20px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-BOTTOM: 5px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 5px" align=center> <P><STRONG><IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042513906_pichak_net-33.gif"></STRONG></P> <DIV> <DIV class=GImg><STRONG><IMG alt="کربلا مسافر تازه نمی خواهی؟" src="http://img.tebyan.net/big/1391/08/14875198491861842615611352175143125123201.jpg" align=right></STRONG></DIV></DIV> <DIV> <DIV><FONT size=3>چقدر این شب های بی قراری دلگیرند <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></DIV></DIV> <P><FONT size=3>دلم دوباره مدام بهانه می گیرد</FONT></P> <P><FONT size=3>دلم باز بی تابی می کند <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>شاید پر پر شدنت را دلم بهانه گرفته است</FONT></P> <P><FONT size=3>شاید دلم دوباره بی تاب بارگاه ملکوتیتان شده است<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#993300 size=3>آقای من</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#993300 size=3>مولای من</FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3>این شب ها دلم می خواهد همنوا با زیارت عاشورا، با بغضی که این روزها به گلویم چنگ انداخته چون شب های گذشته فریاد بزند، دوست دارم برای هزارمین بار چشمانم را ببندم و دلم را راهی کنم به سوی بارگاهتان ،به سوی بین الحرمین و بگویم مرا یاری جز شما نیست.<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#990000 size=3><STRONG>ای آقای من</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#990000>ای مولای من</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>آری</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگذارید بگویم:</FONT></P> <P></P> <DIV> <DIV> <DIV><STRONG><STRONG><IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"><FONT size=3>السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین</FONT><IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></STRONG></STRONG></DIV></DIV></DIV> <P><STRONG><STRONG> <P align=center>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></STRONG></STRONG> <P></P> <DIV> <DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 381px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 21px" height=21 alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/2012111004251393_pichak_net-32.gif" width=470></DIV> <DIV class=GImg>&nbsp;</DIV><FONT size=3>پای ماندن ندارم دیگر</FONT></DIV></DIV> <P><FONT size=3>باید بروم</FONT></P> <P><FONT size=3>آری باید بروم به سرزمینی دور <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT size=3></P></FONT> <P><FONT size=3>سرزمینی که قلب م?منین در آنجا جامانده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT size=3>سرزمینی که این روزها میزبان عاشقان شماست <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>عاشقانی که از هر سوی دنیا با هر وسیله ایی به سوی شما می شتابند تا بیعتی دوباره را با مولای شهیدشان تجدید کنند</FONT></P> <P><FONT size=3>سرزمینی که هنوز ندای هل من ناصر ینصرنی از آن به گوش می رسد.</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>سرزمینی که هنوز فراتش شرمنده سقای صحرای کربلاست <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>شرمنده اسرای کربلاست</FONT></P> <P><FONT size=3>گویی دیگر او را یارای جوشیدن و خروشیدن نیست</FONT></P> <P><FONT size=3>چگونه می تواند بخروشد در حالی که مولایمان حسین و یارانشان تشنه لب به دیدار رسول خدا شتافتند <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>سرزمینی که گویا خورشیدش نیز هنگام تابیدن بر آن شرمنده است</FONT></P> <P><FONT size=3>سرزمینی که حالا سنگریزه ها و خارهایش هم از وجود خود شرم می کنند.<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <DIV><IMG style="WIDTH: 386px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 21px" height=21 alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/2012111004251393_pichak_net-32.gif" width=470></DIV> <DIV class=GImg><IMG alt="کربلا مسافر تازه نمی خواهی؟" src="http://img.tebyan.net/big/1391/08/979688236132311767131522372520191196226.jpg" align=right></DIV> <P align=right><FONT size=3>مولای من شما اهل رفتن بودید. <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P align=right><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>آن روز که شما و یارانتان در آنجا برای پرچمداری از دینمان پا گذاشته بودید، چه ناجوانمردانه آب را به رویتان بستند. چه گمراه بودند، فکر می کردند شما تشنه آب هستید، نمی دانستند تشنگی دنیوی برای شما معنایی نداشت، نمی دانستند شما تشنه حفظ دین و هدایت کسانی بودید که شکم هایشان و گوش هایشان از حرام پر شده بود</FONT>.<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>آن ها نمی دانستند چقدر دلتان می خواهد دست از ستیز بردارند و کمی به سخنان شما گوش فرا دهند.</FONT></P> <P><FONT size=3>نه اینکه تیری سه شعبه بر گلوی شش ماهه شما بنشانند.<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>اصلاً انگار یادشان رفته بود شما برای جنگ با کسی به کربلا نرفته بودید.</FONT></P> <P><FONT size=3>تنها می خواستید به هزاران نامه ای که از سوی کوفیان به دست شما رسیده بود مبنی بر اینکه خلیفه شان باشید، پاسخ مثبت دهید، همین.</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>کاش، کاش نامه مسلم کمی زودتر به دست شما می رسید.</FONT></P> <P><FONT size=3>چه خوش سعادت بودند اما کسانی که این موضوع را فهمیده بودند، مثل حر، زهیر و ...<IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>چقدر به حالشان غبطه می خورم.</FONT></P> <DIV class=GImg><FONT size=3></FONT></DIV> <P><FONT size=3>در پیشگاه پروردگار چه کرده بودند که لیاقت در رکاب شما بودن را یافته بودند؟ کسانی که ابتدا مقابل شما بودند اما در اخر در آغوش شما به شهادت رسیدند. <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <DIV class=GImg><FONT size=3></FONT></DIV> <P><FONT size=3>آری می دانم دلشان، دلشان با اهل بیت شما بود. چون پاک بودند، راه هدایت را یافتند، صدایتان راشنیدند، صدایتان را نه با گوش جسم که با گوش جان و دل شنیدند.</FONT></P> <P><FONT size=3>می خواهم بیایم. <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>می خواهم بیایم به همان سرزمینی که روزی حتی از به خاک سپردن شما هم دریغ کردند.</FONT></P> <P><FONT size=3>می خواهم به سرزمینی بیایم که اسب ها بر بدنتان تاختند <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>آری می خواهم به کربلا بیایم می خواهم از نزدیک حس کنم</FONT></P> <P><FONT size=3>آری دلم بی تاب شده است، دلم می خواهد گوش کند، ببیند لمس کند</FONT></P> <P><FONT size=3>دلم می خواهد در کربلا کنار بارگاه شما آرام شود</FONT>. <IMG alt="" src="http://img.tebyan.net/small/1391/08/20121110042511453_32.gif"></P> <DIV class=GImg><IMG style="WIDTH: 264px; HEIGHT: 187px" height=152 alt="کربلا مسافر تازه نمی خواهی؟" src="http://img.tebyan.net/big/1391/08/148331761731871932547022224423610153251131121.gif" width=229></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-11-15T09:01:06+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان پس از شهادت امام حسین (ع) http://atshann.mihanblog.com/post/46 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85.aspx#1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سُوَیدِ بن عَمروبنِ اَبی المَطاع خَثعَمی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><IMG style="WIDTH: 388px; HEIGHT: 87px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85.aspx#2"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هَفهاف ِبنِ مَهنَد راسِبی بَصری</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<A class=highslide id=hsjs1 href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/30235998666258957795.gif" rel=nofollow><IMG title="Click for larger version" style="WIDTH: 407px; HEIGHT: 305px" alt="Click for larger version" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/30235998666258957795.gif" border=0></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سُوَیدِ بن عَمروبنِ اَبی المَطاع خَثعَمی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">این پیر پاک و پارسا آخرین شهید از یارا ن و همراهان عاشورا است. مردی که در شخاوت و مردمداری و بزرگ منشی در کوفه شناخته شده بود. چهارمین روز محرم در کربلا به امام پیوست تا منظومه ی حماسه های گذشته اش را کامل کند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هفتاد سال زیستن، درک محضر پیامبر، کثیرالصلوه بودن، مهمان نوازی، قاری و مفسر قرآن، محبوبیت در کوفه، او را ممتاز و سرشناس کرده بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">او شب عاشورا حالی غریب داشت. همراه مسلم بن عوسجه، بریر و حبیب زمزمه های عاشقانه و عارفانه اش فضای کربلا را معطر و روشن ساخته بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG style="WIDTH: 388px; HEIGHT: 87px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هنگام نبرد تن به تن، با موی سپید اما قامت رشید به میدان آمد. نبردی دلاورانه و پرشکوه داشت سرانجام در پی زخم های مکرر در میان شهدا افتاد. دشمن او را رها کرد به گمان آن که کشته شده است پس از شهادت امام،سوید به هوش آمد و شنید که می گویند حسین کشته شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">خنجری را که در چکمه داشت بیرون کشید و چند از زخم هایش خون می چکید بر دشمن حمله برد او در نخستین نبرد خود، در رجزی زیبا امام را ستوده بود اینک نیز خطاب به امام که خونین تن و شهید بر خاک خفته بود می گفت: ای حسین! امروز دیدار پیامبر و پدر بزرگوار و بخشنده ات و برادرت و حمزه سیدالشهدا و جعفرطیار است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG style="WIDTH: 388px; HEIGHT: 87px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هنگام ملاقات آنان در بهشت است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سرانجام سپاه خونخوار دشمن این پیر عارف فداکار را محاصره و سنگباران کردند و او همچنان می جنگید. وقتی بر خاک افتاد عروه بن بکار و زید بن ورقاء آخرین ضربات را بر تن مجروحش فرود آوردند و او آخرین بار شهید عاشورا شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> text/html 2012-11-15T08:58:11+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان طایفه بنی هاشم (قسمت دوم) http://atshann.mihanblog.com/post/45 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=12><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; TEXT-TRANSFORM: uppercase; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُثمانِ علی بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=12><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; TEXT-TRANSFORM: uppercase; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"></SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=12><BR></A><IMG style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height=188 src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1391/9/2/122315_227.jpg" width=408></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عثمان سومین فرزند ام البنین ( فاطمه بنت حزام) است. او را به یاد عثمان بن مظعون یار زاهد و نیکوکار پیامبر، عثمان نامیدند. کنیه اش را ابوعمر (ابوعمرو) نوشته اند. از او فرزندی به یادگار نماند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">او از مدینه به مکه و از مک به کربلا آمد تا یاریگر برادرش حسین باشد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">شجاعت،فصاحت و بلاغت، شهادت، و فاداری به آرمان اباعبدالله الحسین، صبوری در شدائد، بصیرت در دین و دشمن شناسی برخی از فضائل و ویژگی های عثمان بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز عاشورا، برادرش عباس او را به رزم گاه فرستاد. گویی امیمومنان به میدان می رفت. قامت رشید ونستوه او دشمن را به اعجاب واداشت. عثمان این رجز را آغاز کرد:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG src="http://www.ido.ir/myhtml/article/1386/m12/13861207071.jpg"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">من عثمانم با همه افتخارات و فضیلت ها و عظمت ها. من قله نشین عظمت و عزتم. رهبر و مولا و بزرگ من علی است که جلوه گاه افتخار و عظمت است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی، فرزند عموی پیامبر پاک و بزرگوار است. و برادرم حسین، برگزیده نیکوکاران صالح. برادرم حسین مولای، کوچک و بزرگ است و پس از پیامبر و علی، جانشین و امام و یاور دین.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">در رزمگاه از همه سو محاصره شد. عده ای را به خاک و خون کشید. ناگمان تیر خولی بن یزید اصبحی پیشانی اش را شکافت. عثمان بر زمین افتاد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">تبهکاری از قبیله بنی ابال بن دارم بر سینه اش نشست و سر وی را جدا کرد. عثمان بیست و سه ساله بود. برخی او را سی و سه ساله و بیست و یک ساله هم نوشته اند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">در زیارت نا حیه آمده است:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG alt="حضرت علی اصغر" src="http://img.tebyan.net/big/1390/09/198117210122618224411056162122966042316.gif" align=bottom><IMG alt="حضرت علی اصغر" src="http://img.tebyan.net/big/1390/09/198117210122618224411056162122966042316.gif" align=bottom></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">السلام علی عثمان بن امیرالمومنین</SPAN></P><BR> text/html 2012-11-15T08:56:40+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان طایفه بنی هاشم (قسمت اول) http://atshann.mihanblog.com/post/44 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی بن الحسین ( علی اکبر)</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#2"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبدالله بن مُسلّم بن عقیل</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#3"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">جعفر بن عقیل بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#4"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عبدالرّحمن بن عقیل بن ابی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><BR><IMG style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height=258 src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1391/9/2/122313_964.jpg" width=346><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#4"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"></SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#4"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><BR></SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#5"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">موسی بن عقیل بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#6"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">محمد بن مُسلِّم بن عقیل</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#7"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#8"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">محمد بن علی بن ابی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#9"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">ابوبکر بن حسن بن علی بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(204,255,204)"><IMG src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/4_Untitled-36.png" border=0></SPAN><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#9"></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#10"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَمر بن علی بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#11"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عبدالله بن علی بن ابی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#12"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُثمانِ علی بن ابیطالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#13"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَون بن علی بن ابی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#14"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">جعفر بن علی بن اَبی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#15"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُبیدُالله بنِ عَبدُالله بن جعفر</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#17"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَونِ بنِ عبدالله بنِ جعفَر</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#17"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#17"><BR></A><SPAN style="COLOR: rgb(204,255,102)"><IMG src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/7_Untitled-24.png" border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#18"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اَبوالفَضلِ عَّباسِ بنِ عَلی بن ابی طالِب</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#19"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">محمد بن ابی سعید بن عقیل</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#20"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی اصغر( علی بن الحُسین)</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85.aspx#21"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عبدُالله بنِ حَسَن بنِ عَلی بن اَبی طالب ( عبدالله اَصغَر)</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<IMG src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/10_Untitled-7.png" border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی بن الحسین ( علی اکبر)</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اولین و پیشتازترین شهید بنی هاشم فرزند ارشد اباعبدالله الحسین(ع) علی اکبر است. نام مادرش لیلی کنیه اش ابوالحسن است و یازدهم شعبان سال سی وسی هجری در مدینه به دنیا آمد و درهنگام شهادت بیست و شش یا بیست و هفت ساله بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی اکبر از سه بعد وجودی شبیه پیامبر بود، خلقت، خلق وخو و نطق وگفتگو. قامت رشید، شجاعت، وقار و ادب او را شبیه معصوم ساخته بود. در زیبایی های روحی و خلقی، خلاصه و عصاره همه فضایل بود. وی هم رکاب پدر بزرگوارش از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا بود. سخاوت و فردمداری، مهمان نوازی و دست گیری از درماندگان ویژگی های رفتاری او از دوران نوجوانی بود که شاعران این ویژگی او را ستوده اند. حتی دشمن کینه توز اهل بیت </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> معاویه نیز او را شایسته تر از همگان برای خلافت می دانست. او در کنار عموی رشیدش ابوالفضل العباس، بزرگترین یاور پدر بود. در آب آوردن، مذاکره با دشمن، آرام کردن خیمه ها، مسئولیت اصلی به عهده ی وی و عمویش ابوالفضل بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">ادب او در هنگام گفتگو با پدر </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> برای نمونه در منزل قصربن مقاتل </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"> گواه عظمت روحی و معنوی این جوان است. علی اکبر در روز عاشورا موذن شد و اذان صبح با صدای او در کربلا طنین افکن شد. روز عاشورا پس از شهادت همه یاران، اولین کسی که اذن میدان طلبید، علی اکبر بود. در زیارت ناحیه آمده است: السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">امام در هنگام رفتن اکبر به میدان رو به عمر سعد کرد و گفت: تو را چه شده است؟ خدا نسلت را نابود کند و کارها را بر تو مبارک نگرداند و کسی را بر تو مسلط کند که بعد از من در بستر ذبحت کند، همان گونه که رحم مرا قطع کردی و خویشاوندانم را با پیامبر پاس نداشتی. آنگاه زمزمه کرد:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">ان الله اصطفی آدم و نوحاً وآل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریهً بعضها من بعض و الله سمیعٌ علیم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی اکبر با بدرقه پدر به میدان رفت و این رجز را خواند:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">من علی بن الحسین بن علی ام. ما و خانواده خدایی ما به پیامبر سزاوارتریم. به خدا سوگند فرزند ناپاک دامن را بر ما حکومتی نیست آیا نمی بینید چگونه از پدرم حمایت و پاسداری می کنم؟ در این هنگام یکی از جنگجویان به نام طارق با پسر و برادرش به نبرد آمدند که هر سه کشته شدند. بکر بن غانم به جنگ علی اکبر آمد. حضرت چنان ضربتی زد که زره او پاره شد و با ضربه ای دیگر او را به دونیم کرد. پس از آن به سپاه حمله برد . صدوبیست نفر را از پای درآورد. سپس با تنی زخمی به حضور پدر بازگشت و گفت: </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">یا ابه العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">پدرجان تشنگی مرا می کشد و سنگینی سلاح مرا از پای در می آورد. امام، زبان در کامش نهاد و انگشترین را در دهانش گذاشت و فرمود:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 237px" alt="یا اباعبدالله الحسین - وبلاگ ظهور مهر" hspace=0 src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/mazloom%28wWw.Juyom.2ir.ir%29.GIF" border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">به جنگ دشمنانت بازگرد. کمی دیگر صبوری کن که پیش از غروب، جدت با جام لبریز سیرابت خواهد کرد به گونه ای که دیگر هرگز تشنه نشوی. علی اکبر به میدان بازگشت و این رجز را آغاز کرد:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">من علی ام که جز راست نمی گویم و نمی پویم. رهپوی قدم پیامبر پاک و پاکی گستر هستم. با شمشیرم ضربات اعجاب انگیز می زنم. ضربات جوانی که هرگز از میدان نمی گریزد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی اکبر از راست به چپ می تاخت و شمشیر مرگبارش را فرود می آورد. هشتاد تن در نبرد دوم او کشته شدند. او می جنگید و رجز می خواند:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 237px" alt="یا اباعبدالله الحسین - وبلاگ ظهور مهر" hspace=0 src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/mazloom%28wWw.Juyom.2ir.ir%29.GIF" border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">جنگ حقایق را آشکار می سازد و جلوه های حقیقت پس از آن چهره می نماید. به پروردگار عرش سوگند که هرگز گروه شما را رها نخواهم کرد تا شمشیرها در تن هایتان (یا در غلاف )قرار گیرند. در این هنگام تیر منتعذبن مره بر گلویش نشست. حلقه محاصره تنگ تر شدو منتعذ در فرصتی دیگر ضربه ای بر سر اکبر فرود آورد. علی اکبر دست در گردن اسب افکند. خون بر چشمان اسب نشست و اسب علی را میان دشمن برد. هرکس ضربه ای زد به گونه ای که فقطعوه بسیوفهم ارباً ارباً. لحظه افتادن، پدر را صدا زد. امام خود را کنارش رساند. اکبر چشم گشود و امام را گفت: پدرجان خداحافظ! این قدم محمد مصطفی است. این نیز جدم علی مرتضی و جده ام خدیجه کبری است و جده ام فاطمه الزهرا که همه مشتاق تواند و پیامبر می فرماید: هر چه زودتر نزد ما بیا.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">پدرجان این جدم پیامبر است که با کاسه لبریز خود مرا سیراب کرد که دیگر هرگز تشنه نخواهم شد. جدم می فرماید عجله کن، عجله کن که برای تو نیز جامی ذخیره شده که به زودی خواهی نوشید این را گفت و درآغوش پدر چشم فرو بست. امام مهاجمان را از علی اکبر دور کرد. گونه برگونه اش گذاشت خون از محاسن وی پاک کرد. لبانش را بوسید و مرثیه گونه سرود:</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">علی الدنیا بعدک العنا.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سپس جوانا بنی هاشم را صدا زد تا بدن علی اکبر را به خیمه بیاورند. امام در این لحظه فرمود:</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سخاوت وی چون سخاوت پیامبران و خاندان <SPAN>&nbsp;</SPAN>پیامبر است.</SPAN> text/html 2012-11-15T08:53:22+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان پس از نماز http://atshann.mihanblog.com/post/43 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعیدِ بنِ عَبدِالله حَنَفی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#2"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَمرو بن قَرظَه بنِ کَعبِ بن عَمرو</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#3"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">ابو ثمامه عَمرو ( عمر) بنِ عَبدالله صائدی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#5"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">زُهَیرِ بنِ قین بنِ قیس اَنماری بَجَلی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#6"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سَلمانِ بن مُضاربِ بنِ قیسِ بَجَلی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#7"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">بشیرِ بنِ عَمر (بُشرِ بنِ عَمرو)</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#8"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">ضَرغامَه بن مالک تَغلَبی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#9"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">حُجّاج بن مَسروق جَعَفی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2.aspx#10"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سَعد بن حَرث اَنصاری عَجلانی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<IMG src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/9_Untitled-14.png" border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سعیدِ بنِ عَبدِالله حَنَفی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اهل کوفه بودی ولی هرگز کوفی نشدی.پنجاه سال زندگی زیرسایه ی اهل بیت از تو مردی ساخته بود. مردی که گاه رفتن و هنگامه ی ماندن، زمان سکوت و وقت فریاد را خوب می فهمید و همین شد که وقتی شنیدی مولایت حسین(ع) از مدینه به مکه آمده است به دیدار سفیران نامه رسان کوفه رفتی و در گوششان سرودی: سلام مرا به مولایم حسین(ع) برسانید. بگویید سعید ذره ذره جانش لبریز توست.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">12 رمضان در مکه به امام و مقتدای خویش پیوستی و تا لحظه ی شهادت از او جدا نشدی. کاروان منزل به منزل به سوی کربلا می شتافت و تو بی قرار تیرهایی بودی که بر پیکرت خواهد نشست. شب عجیب عاشورا فرا رسیده بود. امام یاران خویش را به آزمون گاه پیش از شهادت آورده بود و هم ه را<SPAN>&nbsp; </SPAN>به رفتن می خواند تو از امام خویش نگسستی.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">صبح عاشورا نماز را به<SPAN>&nbsp; </SPAN>امامت محبوب اقامه کردی. با خود گفتی شاید این آخرین مجال نمازت باشد. نبرد با شلیک تیرهای دشمن آغاز شد. یاران یک به یک به میدان رفتند. دشت گلگون شده بود. و تو ماندی که کاری دیگر کنی. ماندی تا پیش مرگ حسین شوی. نماز آغاز می شود. قلب امام را نشانه گرفته اند. قلبت را به تیر می سپاری. چشمش را هدف گرفته اند. این چشم های توست که به تیرها لبخند می زند. شانه ات، دست ها و پاهایت، تمام بدنت تیرباران می شود. سعید چه خوشبختی که به جای حسین تیرباران می شوی.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 237px" alt="یا اباعبدالله الحسین - وبلاگ ظهور مهر" hspace=0 src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/mazloom%28wWw.Juyom.2ir.ir%29.GIF" border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">نماز به پایان رسیده است و تو تا آخرین لحظه ایستاده ای. چه زیبا شده ای سعید، مثل پرنده در لحظه ی پرواز. سیزده چوبه تیر بر تنت نشسته است. نمازت به پایان رسیده است. دعای پس از نماز مستجاب است. دعا می کنی: خدایا این قوم تباه و طغیانگر کمر به قتل فرزند رسول بسته اند، لعنتشان کن. چشم می گشایی. سر بر زانوی امام داری. می پرسی: ای پسر رسول خدا آیا به عهدم وفا کردم؟ و امام پاسخ می دهد که: آری تو پیشاپیش در بهشت هستی.</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سلام بر تو باد که منتقم عاشورا- مهدی- در زیارت ناحیه مقدسه سلامت گفته است.</SPAN> text/html 2012-11-15T08:51:54+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان نبرد تن به تن http://atshann.mihanblog.com/post/42 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%86.aspx#1"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عابِس بنِ اَبی شَبیب بنِ شاکر</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%86.aspx#2"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">بُریرِ بنِ خَضیرِ هَمَدانی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%86.aspx#3"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اَنَس بن حارثِ کاهلی</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<A href="http://gallery.avazak.ir/displayimage.php?album=363&amp;pid=16236#top_display_media"><IMG class="image thumbnail" title="" style="WIDTH: 207px; HEIGHT: 163px" height=116 alt="" src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/14352/thumb_012.jpg" width=140 border=0></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عابِس بنِ اَبی شَبیب بنِ شاکر</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">از اصحاب امیرالمومنین (ع) در نبرد صفین بود. پیری پرهیزگار، شب زنده دار، مردم دار و پاکباز از قبیله بنی شاکر و اهل کوفه. وی را حافظ قرآن و حامل و راوی حدیث در کوفه می شناختند. هفتاد و پنجمین بهار زندگی اش را می گذراند که خبر مرگ معاویه به کوفه رسید و او از نخستین نامه نگاران بود که امام را به کوفه دعوت کردند تا ولایت رحمانی او را گردن نهند و خلافت شیطانی یزید را بشکنند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">چون مسلم بن عقیل به کوفه آمد عابس به نشاط و سرزندگی جوانان او را همراه شد و کار بیعت گرفتن و روشن گری را آغاز کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><BR><A href="http://gallery.avazak.ir/displayimage.php?album=363&amp;pid=4963#top_display_media"><IMG class="image thumbnail" title="پس زمینه - محرم - امام حسین" style="WIDTH: 201px; HEIGHT: 171px" height=99 alt="پس زمینه - محرم - امام حسین" src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/thumb_0D5C69DA63E8-36.jpg" width=140 border=0></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عابس به همراه دوستش شوذب خبر بیعت مردم را به اباعبدالله و مکه رساند و در رکاب امام از مکه به کربلا آمد. هشتم ذی الحجه، کعبه، در انبوه طواف شدگان رها شد و جان کعبه، حسین، با خانواده و یاران هجرت خویش را آغاز کرد. قافله حسین منزل به منزل می آمد. هرگاه درنگ در منازل به شبی می رسید، جمعی از همراهان در کنار عابس حلقه می زدند و از او حدیث می شنیدند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">وی مدیری توانا بود و امام در سفر مکه تا کربلا کارهای خطیر را به او می سپرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز عاشورا عابس به حضور امام رسید و گفت: یا اباعبدالله در این زمین و زمان هیچ کس نزد من عزیزتر و محبوب تر از تو نیست. اگر گران بهارتر از خون داشتم تا تقدیم راهت سازم، دریغ و سستی نمی ورزیدم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">آن گاه اذن میدان گرفت و گفت: سلام بر تو یا حسین، گواه باش که بر دین تو و پدر تو هستم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">شمشیر عابس از نیام برآمد رجز خوان به میدان قدم گذاشت. خوش آگین به سپاه دشمن نزدیک شد. ربیع بن تمیم از سپاه عمرسعد او را شناخت. فریاد زد: ای مردم من عابس را می شناسم. او قهرمان جنگ های علی (ع) است. عابس در بارش یکریز سنگ، کلاه خود را از سر برافکند. زره از تن بیرون کشید و چون صاعقه بر سپاه دشمن حمله برد. دویست تن به دم بی امان تیغش بر خاک افتادند. و هیچ کس باور نمی کرد پیری سالخورده چنین کند. لحظه ای بعد سر عابس در دست ها می چرخید و محاسن سفید خون رنگش در چنگ ناپاک ترین و سیاه ترین سواران بود. هرکس مدعی بود قاتل عابس اوست. عمرسعد فریاد زد: هیچ کس نمی توانست یک تنه قاتل عابس باشد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">امام زمان به این پیر پارسای پاکباز سلام می دهد: السلام علی عابس بن شبیب الشاکری.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> text/html 2012-11-15T08:50:50+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان نبرد اول http://atshann.mihanblog.com/post/41 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبدالرحمنِ بن عَبدِ رَبّ اَنصاری خَزرجی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#2"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">کَنانَه بنِ عَتیقِ تَغلَبی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#3"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">جَبَله بنِ علیِ (عبدالله) شیبانی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#4"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُمران بنِ کَعبِ اَشجعی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#5"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مَنیعِ بنِ زیاد</SPAN></A></P> <P></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#6"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُقبه بنِ صَلتِ جُهَنی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#7"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مُجمَع بنِ زیاد جُهنَی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#8"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبّاد بنِ مُهاجِربنِ ابو مهاجِر جُهنَی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><IMG height=259 src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/26903270038272989675.gif" width=252></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#9"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سُلیمان بنِ سُلیمانِ اَزُدی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#10"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">قُهنَب بنِ عَمرو تَمری</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#11"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سالم بنِ عَمرو بنِ عَبدالله بنِ ثابت</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#12"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">زُهیر بنِ بَشر (بشیر) خَثعَمی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.aspx#13"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">نُعیمِ بنِ عَجلانِ اَنصاری خَزرَجی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;<IMG height=203 alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/37523010969587249535.gif" width=192 border=0 originalWidth="160" originalHeight="180"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبدالرحمنِ بن عَبدِ رَبّ اَنصاری خَزرجی</SPAN></A></P> <P>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هفتاد سال حادثه و رخداد تلخ و شیرین از من مردی آزمون دیده با کوله باری از تجربه ساخته است. همراهی با پیامبر افتخار بزرگ زندگی من است. اما هیچ خاطره ای شکوهمندتر و شیرین تر از غدیر در حافه ندارم. در سال دهم هجری همراه کاروان حجاج بیت الله الحرام از حجه الوداع باز می گشتم. در این سفر با چشم های خویش دیدم که پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم در میان نگاه های همه ی حاضران دست علی(ع) را بلند کرد و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">در رحبه وقتی امیرالمومنین علی(ع) از مردم خواست تا هرکس خودش در غدیر، حدیث را از زبان پیمبر شنیده است برخیزد و شهادت دهد، این من بودن که به اذن مولا راوی حدیث غدیر شدم. من بخشی از تاریخ اسلامم. در جای جای این تاریخ جز حضور علی و جانفشانی های او و اهل بیتش پیزی ندیدم. و شگفتا فراموشی این حقیقت چه دره های عمیق و هولناکی را پس از غدیر رقم زد. خیر جرکت اباعبدالله از مدینه به مکه را در کوفه شنیدم. پر شور و پر شتاب به میان قبایل کوفه رفتم و مردم را به همراهی فرزند پیامبر خواندم. اما تجربه ی سالیان دراز همنشینی با کوفیان نگرانم می کرد. عزم سفر کردم. در مکه به حضور اباعبدالله رسیدم. بوی پیامبر می آمد، بوی خوش علی(ع) همه جا را پر کرده بود. من چه خوشبخت بودم که در کنار حرم خدا، فرزند پیامبر خدا را زیارت می کردم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روزهای مکه پر شتاب و پر حادثه گذشت و روز هشتم ذی حجه همراه با قافله سالار عشق راهی کربلا شدم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">شب عاشورا اما شب دیگری بود؛ شب مناجات و دعا، تلاوت قرآن، شب استغاثه و اشک بریر بن خضیر همدانی، معلم پارسای کوفه، قاری قرآن، می خندید و مطایبه می کرد. به او گفم چه جای شوخی و او پاسخ داد: پگونه شاد نباشم که میان ما و دوست تنها شمشیری فاصله است. صبح عاشورا نماز را با امام برپا کردیم. سپاه دشمن نزدیک تر می شد، تیرباران آغاز شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><IMG alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/64727346148327396297.gif" border=0 originalWidth="400" originalHeight="94"><A href="http://zohure-mehr.blogfa.com/"></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">چه خوش سرانجامی خواهد بود اگر تو از پیشگامان شهادت باشی.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">رجز می خواندم: من از انصار و یاران پیامبرم، از حریم علی دفاع می کنم و با پیمان شکنان می جنگم. جان من سپر جان فرزند غدیر است.</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">باران تیر بود که می بارید. بهشت آغوش گشوده بود و دستی که روزی در غدیر بر دستان پیامبر فرا آمد پیشانی خون گرفته ام را نوازش می کرد.</SPAN> text/html 2012-11-14T20:27:30+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) شهیدان پیشاهنگ http://atshann.mihanblog.com/post/35 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#1"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مُسلم بنِ عَقیل بنِ ابیطالب</SPAN></A></P> <P><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#2"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">هانی بنِ عُروه مَذحِجی</SPAN></A> <BR></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#3"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبدالله بنِ یُقطُر</SPAN></A></P> <P><IMG class="aligncenter size-full wp-image-84269" title="سوم محرم؛ روز حضرت رقیه" height=204 alt="سوم محرم؛ روز حضرت رقیه" src="http://dl.topnaz.com/2013/11/re928.jpg" width=350></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#4"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عباس بنِ جَعِده جَدَلی (جولی)</SPAN></A></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#5"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عَبدالله بنِ حارثِ نوفلی</SPAN></A></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A href="http://www.fvelaa.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.aspx#6"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">عُماره بن صَلخَب اَزدی</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><IMG class=aligncenter title="روز نهم محرم :رو تاسوعا" height=248 alt="روز نهم محرم :رو تاسوعا" src="http://dl.topnaz.com/2013/11/re935.jpg" width=330></P><BR><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><A name=1><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مُسلم بنِ عَقیل بنِ ابیطالب</SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مسلم، پیشاهنگ شهیدان و سفیر ابااعبدالله الحسین(ع) به کوفه است. او پسر عموی اباعبدالله است. مادرش (علیّه) یا (حلیه) از زنان آزاد نبط و احتمالاً نژاد ایرانی داشته است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مسلم همراه امام حسین از مدینه به مکه آمد و شاهد نامه نگاری کوفیان و دعوت آنان از امام برای رفتن به کوفه بود. در پانزدهم رمضان، وقتی آخرین نامه های کوفیان رسید، امام، مسلم را مأمور و سفیر خود کرد تا به کوفه برود و زمینه و شرایط را آماده کند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز پنجم شوال (پس از بیست روز) مسلم به کوفه رسید و هزاران نفر به استقبال او آمدند و پیمان بستند که تا آخرین قطره خون یار و یاور ابااعبدالله الحسین (ع) باشند. مسلم به امام نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">اما دیری نگذشت که اهل کوفه پیمان گسستند. با آمدن عبیدالله زیاد و تهدید و فریب، به تدریج عهد و پیمان ها شکسته شد و ترس و دلهره باعث شد تا هنگام قیام مسلم از چهار هزار یاور او، تا شب هنگام پانصد تن و در پایان نماز مغرب سی تن بیشتر باقی نماند. وقتی مسلم از مسجد بیرون آمد هیچ کس، جز سایه اش در شب همراه او نبود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مسلم غریبانه و تنها در یکی از کوچه ها به کنار خانه ای رسید. مردم همه از ترس به خانه ها پناه برده بودند. در کنار خانه ای نشست. زنی به نام طوعه که منتظر پسرش بلال است به کوچه سرک می کشد. مسلم را می بیند و می گوید: ای مرد چرا به خانه نمی روی. مگر نمی بینی شهر نا امن است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مسلم خود را معرفی می کند. طوعه او را به خانه می برد. بلال شبانگاه بر می گردد و متوجه رفتار غیر منتظره مادر می شود. از مادر می پرسد چه شده است؟ رازی را از من پنهان می داری. مادر او را سوگند می دهد که این راز را به کسی نگوید و می گوید: مسلم در خانه ماست.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">بلال شادمان به امید دریافت پاداش، خبر پناهنده شدن مسلم را به عبیدالله گزارش می دهد. ماموران به خانه ی طوعه می ریزند جنگی کوتاه در می گیرد. مسلم را امان می دهند و پس از دستگیری او را به دارالاماره می برند. هانی بن عروه که مسلم را در خانه اش پناه داده است، قبل از مسلم دستگیر شده است. عبیدالله دستور می دهد مسلم را فراز دارالاماره ببرند و پس از جدا کردن سر، او را از بالا به بازار بیندازند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">سفیر رشید امام حسین، بر فراز دارالامره به امام سلام می دهد و در حالی که تشنه است. سر از بدنش جدا می کنند و تن مطهر او را به میان بازار کفاشان وارونه بر دار می آویزند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">مسلم امین و رشید، فصیح و بلیغ، مدیر و کارآمد، چالاک و شجاع، دین شناس و صاحب فضایل و مکارم اخلاقی بود. در هنگام شهادت تقریبا 48 ساله بوده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">روز شهادت مسلم، هشتم ذی الحجه بود، درست همان روزی که امام از مکه به سمت کربلا حرکت کرد.</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'">در منزل ثعلبیه، خبر شهادت مسلم به امام حسین (ع) رسید. چهار فرزند مسلم نیز در نهضت امام حسین (ع) به شهادت رسیدند.</SPAN> text/html 2012-11-14T19:49:39+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده یاران امام حسین (ع) آمار شهیدان نهضت حسینی http://atshann.mihanblog.com/post/34 <BR><FONT size=2><B></B></FONT> <P><IMG height=363 src="http://opload.ir/image24981.html" width=371></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN></SPAN></FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: 20px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" height=111 src="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/9/4/559805_992.jpg" width=409 align=middle></P> <P><BR></P></FONT> <H3 dir=rtl align=justify><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4> <P dir=rtl style="MARGIN: 1px 5px; LINE-HEIGHT: 150%" align=right><FONT color=#000000><SPAN lang=fa><STRONG>شیعیان در بزرگداشت شهدای کربلا،</STRONG> </SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 1px 5px; LINE-HEIGHT: 150%" align=right><FONT color=#000000><SPAN lang=fa><FONT color=#ff0000>هر روز از دهه اول ماه محرم را مختص به یکی از بزرگان این نهضت جاویدان می دانند.<BR></FONT></SPAN></FONT></P></FONT> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG>روز اول محرم</STRONG> : مسلم ابن عقیل علیه السلام<BR><STRONG>روز دوم محرم :</STRONG> ورود کاروان به کربلا ( ورودیه )<BR><STRONG>روز سوم محرم</STRONG> : حضرت رقیه علیها السلام</FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG>روز چهارم محرم :</STRONG> حضرت حر و اصحاب علیهم السلام – طفلان زینب علیهما السلام<BR><STRONG>روز پنجم محرم :</STRONG> اصحاب&nbsp; و عبدالله ابن الحسن علیهم السلام<BR><STRONG>روز ششم محرم :</STRONG> حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام<BR><STRONG>روز هفتم محرم :</STRONG> روضه عطش و علی اصغر علیه السلام<BR><STRONG>روز هشتم محرم :</STRONG> حضرت علی اکبر علیه السلام<BR><STRONG>روز نهم محرم :</STRONG> روز تاسوعا – حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام<BR><STRONG>روز دهم محرم</STRONG> : روز عاشورا – حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام – حضرت زینب علیها السلام و شام غریبان<BR><STRONG>روز یازدهم محرم :</STRONG> حرکت کاروان از کربلا<BR><STRONG>روز دوازدهم محرم :</STRONG> ورود کاروان به کوفه<BR><STRONG>روز سیزدهم محرم :</STRONG> مصائب حضرت امام سجاد علیه السلام و زینب کبری علیها السلام در کوفه و مسیر شام</FONT></P> <P><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG></STRONG>&nbsp; روزهای چهارم و پنجم بر اساس سنت قدما روضه اصحاب خوانده می شد لکن در سالهای اخیر این دو روز را به روضه طفلان زینب و حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام اختصاص میدهند .</FONT></P></H3><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=2><B></B></FONT><BR> text/html 2012-04-16T17:11:16+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده دیدار سرخ http://atshann.mihanblog.com/post/26 <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><A title="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.persian-star.org/" target=_blank rel=nofollow><IMG style="WIDTH: 432px; HEIGHT: 388px" height=524 alt="گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org" src="http://persian-star.net/1390/9/13/Tasoa-Ashora/002.jpg" width=557 border=0></A></SPAN></P> <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>طور، سرزمین فرود آمدن حسین(ع) و یارانش است كه آمده بودند با خدایشان ملاقات كنند و چه ملاقاتی زیبا، غوطه‌ور در خون، ملاقاتی سرخ، كه تمام سیاهی‌ها را یك پارچه به آتش كشید... اینك چهل روز از این ملاقات سرخ گذشته است و این دشت، هنوز داغ دارد... سرزمینی كه در جای خود ماند، اما پا به پای كاروان رفت، همراه با سری بر نیزه كه قصه اصحاب كهف را می‌خواند... سرزمینی كه (<FONT color=#cc0000>وَ الْعادِیاتِ ضَبْحً</FONT>) را در خود دیده است و (<FONT color=#990000>فَالْمُورِیاتِ قَدْحً</FONT>) را... سرزمینی كه (<FONT color=#990000>وَ الصّافّاتِ صَفّ</FONT>) در آن مصداق یافت، وقتی یاران حسین(ع) مقابل هرچه تباهی و سیاهی بود، صف بستند كه از حریم اهل‌بیت: دفاع كنند و خدا را در حالی ملاقات، كه محاسن‌شان خضاب كرده در خون بود... و كمی آن سوتر ملائك بودند كه صف در صف به استقبال پیكرهای پاره پاره آمده بودند...</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>این سرزمین ماند و پیكرهای ارباً اربا شده را برهنه، خون آلود، نیلی و بنفش، به زیر سم ستوران رفته و قطعه قطعه در خود پذیرا شد تا جلوه‌های عشق برای همیشه ماندگار شود و با كاروان همراه شد، با سر قرآن خوان بر نیزه... همراه كاروان هروله كرد، خون گریست، باران اشك بارید، مصیبت دید، زخم زبان شنید، آبله‌ها را بر پاهای برهنه پیاده دید در وادی غربت و دربدری، زیر باران زخم‌های كشنده تهمت، تازیانه و اشك، سیلی و دشنام...</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>حالا چهل روز از مرثیه بی‌پایان خدا در این خاك گذشته است؛ چهل عمره از بادیه پیمایان عرفات كربلا... این سرزمین خون‌آلود و زخم خورده به شهادت ایستاده تا همیشه، آزادی و آزادگی را، جوانمردی و شجاعت را و فریاد سر دهد (<FONT color=#990000>وَ لا تَحْسَبَنّ الّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللّهِ أمْواتًا بَلْ أحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ</FONT>) را... كه خداوند خریدار دل عاشقی است و حسین(ع) مظهر عشق بود كه خدا خریدارش شد و یارانش دل به دل عاشق او داده بودند... و چه رازی بود میان حسین(ع) و یارانش و این سرزمین؛ آنان كه یار را دیده و دلباخته‌اش شده بودند كه این‌گونه فراق را تاب نیاوردند؟</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>این سرزمین هنوز به یاد دارد آن لحظه‌‌های درد را... با این سرزمین همراه اگر می‌شوی، باید دل به دلش بدهی تا برایت بگوید، باید قطره قطره آب شوی، جرعه جرعه خون دل بخوری تا لحظات طاقت سوز را ببینی كه حركت پر شور حسین(ع)، زینبی می‌طلبد كه زیبایی‌ها را ببیند و قد برافرازد و بر اندیشه‌های منحط ابوسفیانی بخروشد... كه حسین(ع) سر داد تا اندیشه‌های حق طلبانه فرو نپاشد، تشنه ماند تا جان‌های تشنه سیراب شود و خاندانش به اسارت رفت تا زنجیر باطل از دست و پای آدمیان باز شود... راه حسین(ع)، راه پر خطر اما سعادتمند عشق است كه اراده‌ای پولادین می‌طلبد و دلی دریایی با اندیشه‌ای الهی كه اگر در بند جلوه‌های خاك شده باشی، همیشه از رسیدن به وصال دوست محروم خواهی بود... با این سرزمین اگر همراه می‌شوی، دل به دلش كه می‌دهی، باید كه بندهای خود محوری و دنیامداری را از خویشتن خویشت جدا كنی تا دلت آماده شود كه معارف كربلایی واژه واژه و كلام كلام بر صحیفة دلت نگاشته شود؛ حصارهای كسالت‌بار دنیازدگی را از اطراف دلت برداری و جاری زلال شیدایی‌ات را به دریا متصل كنی...</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><A href="http://www.11moharram.com/portal/images/stories/kheymeh/246.jpg" target=_blank></A><A onclick="MM_openBrWindow('displayimage.php?pid=16238&amp;fullsize=1','132091084854528dae82148','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=705,height=441')" href="javascript:;"><IMG class=image title="" style="WIDTH: 454px; HEIGHT: 283px" height=375 alt="" src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/14352/normal_010.jpg" width=600 border=0></A></FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><BR>اینك با این سرزمین همراه شو، نهال تصمیم و ارادة راسخ بر اندیشه‌ات بكار، دلت را دریایی كن كه تا آخر راه همراه بمانی كه اینجا نبض غیرت زمین است كه زمین به خروش در می‌آید (<FONT color=#990000>إِذا زُلْزِلَتِ اْلأرْضُ زِلْزالَه</FONT>) و دریا به تلاطم می‌‌افتد و (<FONT color=#990000>وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ</FONT>) و كوه‌ها از هم می‌پاشند (<FONT color=#990000>وَ إِذَا الْجِبالُ سُیِّرَتْ</FONT>) و سر حسین(ع) بر نیزه می‌رود... این سرزمین، رستاخیز شبنم و گل سرخ پرپر می‌شود و حالا، آنان كه جاهلانه و بی‌‌اندیشه، با سپاه سیاه همراه شدند، فرصت اندیشیدن می‌یابند تا ندامت را همیشه همراه خود كنند كه ندامت، فرزند ناگزیر جهل و بی‌‌اندیشگی است...</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>این سرزمین هر روز مرثیه می‌كند با خود، خرابه‌‌ای را كه در فضایی آباد از انوار مقدس، برای گواهی زخم‌های متراكم كافی بود؛ مرثیه می‌كند با خود صدایی ریزش سنگ‌هایی را كه بر پیكر قطعه قطعه و بی سر حسین(ع) فرود آمدند... انعكاس ضرب سیلی كه آسمان را شكافت... همراه شو با این سرزمین، چهل به چهل روز، چهل به چهل ماه، چله به چهل سال، مرثیه بخوان با این سرزمین... فریاد بزن بر تمام پهنه ظلم و ستم، میراث‌داری زخم عاشقان را كه جان عالم را به بیداری هماره بخواند... فریاد بزن.</FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#6666cc size=4><STRONG>در خون شنا نمودن، اثبات عشق و خویشی است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#6666cc size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورنه به حرف و دعوی، دلبر كه را پذیرد</STRONG></FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>دل به دل این سرزمین بده تا دریابی كه به دوش كشیدن شهادت، بار طاقت فرسایی بر دوش عاشق است. می‌خواهی جرعه نوش وصال دوست باشی، باید بار عشق را تحمل كنی؛ حتی اگر استخوان‌هایت درد بگیرد،‌ سینه‌ات تنگ شود، روحت در فشار افتد كه جرعه نوش وصال دوست شدن؛ یعنی در وجود دوست سوختن، نور دادن كه هر كه سوخته عشق شد، همه چیز را در خود می‌سوزاند، كه </FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3333ff size=4><STRONG>مرغ جان آدمی در كوی جانان كی رسد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3333ff size=4><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; تا پر و بالش نسوزانند در گرمای عشق</STRONG></FONT></P> <P class=fulltext align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>با این سرزمین همراه شو، دل به دلش بده، از مرثیه‌هایش عشق را بیاموز و عاشقی را، سوختن و گداختن را، ایثار و فداكاری را، توكل و رضا را، صبر و استقامت را و جان باختن برای اعتلای كلمة الله را... سبو سبو عشق می‌خواهی، با این سرزمین همراه شو كه این خاك در وجود حسین(ع) ذوب گشته است...</FONT></P> text/html 2012-03-29T15:31:27+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده غمنامه حضرت رقیه (س) http://atshann.mihanblog.com/post/33 <DIV style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px"><FONT color=#04b207></FONT> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#04b207 size=4><BR></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><FONT color=#04b207><SPAN class=auto-style4>رقیه علیه السلام در عاشورا </SPAN><BR><BR></FONT>در بعضى روایات آمده است : حضرت سكینه علیها السلام در روز عاشورا به خواهر سه ساله اى (كه به احتمال قوى همان رقیه علیه السلام باشد) <BR></FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>گفت : بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود كشته بشود(سلام الله علیها).<BR>امام حسین علیه السلام با شنیدن این سخن بسیار اشك ریخت و آنگاه رقیه علیها السلام صدا زد : بابا! مانعت نمى شوم . صبر كن تا ترا ببینم (سلام الله علیها) امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاى خشكیده اش را بوسید. در این هنگام آن نازدانه ندا در داد كه :</FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><A href="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00428787001079081356.gif" target=_blank><IMG alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00428787001079081356.gif" border=0 originalWidth="400" originalHeight="300"></A><A href="http://www.shiaupload.ir/images/54460442458691803793.jpg"></A></FONT></FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>العطش العطش ، فان الظما قدا احرقنى بابا بسیار تشنه ام ، شدت تشنگى جگرم را آتش زده است . امام حسین علیه السلام به او فرمود : كنار خیمه بنشین تا براى تو آب بیاورم آنگاه امام حسین علیه السلام برخاست تا به سوى میدان برود، باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه گفت : یا ابه این تمضى عنا؟ <BR>بابا جان كجا مى روى ؟ چرا از ما بریده اى ؟ امام علیه السلام یك بار دیگر او را در آغوش گرفت و آرام كرد و سپس با دلى پر خون از او جدا شد . (وقایع عاشورا سید محمد تقى مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه السلام تالیف شیخ على فلسفى ص 550)<BR>آخرین دیدار امام حسین علیه السلام با حضرت رقیه علیه السلام <BR>وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیهم السلام صحنه اى بسیار جانسوز بود، ولى آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز، وداع ایشان با دخترى سه ساله بود كه ذیلا مى خوانید:<BR>هلال بن نافع ، كه از سربازان دشمن بود، مى گوید: من پیشاپیش صف ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام ، پس از وداع با اهل بیت خود، به سوى میدان مى آید در این هنگام ناگاه چشمم به دختركى افتاد كه از خیمه بیرون آمد و با گامهاى لرزان ، دوان دوان به دنبال امام حسین علیه السلام شتافت و خود را به آن حضرت رسانید. آنگاه دامن آن حضرت را گرفت و صدا زد:</FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: microsoft sans serif"><IMG alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/18777524997216058563.gif" border=0 originalWidth="350" originalHeight="276"></SPAN><A href="http://www.shiaupload.ir/images/29950521841746995287.jpg"></A></FONT></FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>یا ابه ! انظر الى فانى عطشان . <BR>بابا جان ، به من بنگر، من تشنه ام<BR>شنیدن این سخن كوتاه ولى جگر سوز از زبان كودكى تشنه كام ، مثل آن بود كه بر زخمهاى دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند. سخن او آنچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت كه بى اختیار اشك از دیدگانش جارى شد. با چشمى اشكبار به آن دختر فرمود:<BR>الله یسقیك فانه وكیلى . دخترم ، مى دانم تشنه هستى خدا ترا سیراب مى كند، زیرا او وكیل و پناهگاه من است .<BR>هلال مى گوید: پرسیدم این دخترك كه بود و چه نسبتى با امام حسین علیه السلام داشت ؟<BR>به من پاسخ دادند: او رقیه علیها السلام دختر سه ساله امام حسین علیه السلام است . (سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیها السلام ص 22 به نقل از الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبى ج 3 ص 192)</FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=verdana,arial,helvetica,sans-serif size=4><U><FONT color=#0000ff></FONT></U><A href="http://www.shiaupload.ir/images/81409163649254215463.jpg"></A></FONT>&nbsp;</P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=Verdana size=4><IMG height=404 src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/30748932055576465338.gif" width=400></FONT></P> <P class=auto-style5 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>به یاد لب تشنه پدر آب نخورد! </FONT></STRONG></FONT></P> <P class=auto-style7 align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>عصر عاشورا كه دشمنان براى غارت به خیمه ها ریختند، در درون خیمه ها مجموعا 23 كودك از اهل بیت علیه السلام را یافتند. به عمر سعد گزارش دادند كه این 23 كودك ، بر اثر شدت تشنگى در خطر مرگ هستند. عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتى كه نوبت به حضرت رقیه علیه السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوى قتلگاه حركت كرد.<BR>یكى از سپاهیان دشمن پرسید: كجا مى روى ؟ حضرت رقیه علیه السلام فرمود: (سلام الله علیها) بابایم تشنه بود. مى خواهم او را پیدا كنم و برایش آب ببرم (سلام الله علیها)<BR>او گفت : آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید كردند!<BR>حضرت رقیه علیها السلام در حالی كه گریه مى كرد، فرمود: پس من هم آب نمى آشامم<BR>نیز در كتاب مفاتیح الغیب ابن جوزى آمده است كه ، صالح بن عبدالله مى گوید: موقعى كه خیمه ها را آتش زدند و اهل بیت علیهم السلام رو به فرار نهادند، دخترى كوچك به نظرم آمد كه گوشه جامه اش آتش گرفته ، سراسیمه مى گریست و به اطراف مى دوید و اشك مى ریخت . مرا به حالت او رحم آمد. به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم . همین كه صداى سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد. گفتم : اى دختر، قصد آزارت ندارم . بناچار با ترس ایستاد. از اسب پیاده شدم و آتش جامه اش را خاموش ‍ نمودم و او را دلدارى دادم . یكمرتبه فرمود: اى مرد، لبهایم از شدت عطش ‍ كبود شده ، یك جرعه آب به من بده . از شنیدن این كلام رقتى تمام به من دست داده ظرفى پر از آب به او دادم . آب را گرفت و آهى كشید و آهسته رو به راه نهاد. پرسیدم : عزم كجا دارى ؟ فرمود: خواهر كوچكترى دارم كه از من تشنه تر است . گفتم مترس ، زمان منع آب گذشت ، شما بنوشید گفت : اى مرد سوالى دارم ، بابایم حسین علیه السلام تشنه بود ، آیا آبش دادند یا نه ! گفتم : اى دختر نه والله ، تا دم آخر مى فرمود: (اسقونى شربه من الماء) مى فرمود: یك شربت آب به من بدهید، ولى كسى او را آبش نداد بلكه جوابش را هم ندادند.<BR>وقتى كه آن دختر این سخن را از من شنید، آب را نیاشامید، بعضى از بزرگان مى گویند اسم او حضرت رقیه خاتون علیه السلام بوده است . (حضرت رقیه علیها السلام شیخ على فلسفى ص 13)</FONT></P></DIV> text/html 2012-02-29T14:14:32+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده از زینب کربلا http://atshann.mihanblog.com/post/32 <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><img class="alignnone" title="محرم" alt="" src="http://www.shia-leaders.com/wp-content/uploads/2010/12/yhosein.jpg" height="518" width="385"></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">نمی‌دانم باید از کدام غربت گفت؛ چه روضه‌ای خواند؛ و مصیبت کدامین غریب را بازگو نمود. <br>آیا از بدن پاره پاره حسین (ع) بگوییم که عریان در گودال قتلگاه افتاده است؟</font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> یا از بدن عباس علمدار که نه سر در بدن دارد و نه دست؟ <br>آیا از علی اکبر بگوییم که صورت پیامبر مانندش را بر نیزه برافراشته است؟ <br></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">یا از علی اصغر شش ماهه که اینک در گهواره خاکی خویش به خواب ابدی رفته؟ <br>آیا از یاران حسین (ع) بگوییم که غریبانه در گوشه گوشه میدان جان باخته اند؟</font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> یا از کودکان حسین (ع) که غم یتیمی و اسیری، یکجا بر آنان وارد شده است؟ <br>از غریبی بگوییم یا از مظلومیت؟</font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> از وفاداران بگوییم یا از پیمان‌شکنان؟ <br></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">از عطش بگوییم یا از آتش؟ از عشق بگوییم یا از زینب؟ <br>خوب نامی بر قلم گذشت؟ زینب. آری! <br></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">بگذار از زینب بگوییم؛ که کربلا، از اینجا به بعد، از‌ آنِ زینب است و پیام کربلا، مرهون زینب. بگذار از زینب بگوییم و از رنجهای زینب. از زینب و از غصه‌های زینب. از زینب و از قصه‌های زینب. از زینب و از حماسه‌های زینب؛ و از زینب و از دل زینب... و امان از دل زینب... <br></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">اما از کدامین غم زینب بگوییم؟</font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> از برادرانی که از دست داد؟ یا از برادرزادگانش که یک به یک به میدان رفتند و باز نگشتند؟ یا از پسرانش که جلوی چشمان گریانش ذبح شدند؟ <br></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: small"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ‌های فراوان دیده ــ ابتدا داغ بزرگ رحلت جدش پیامبر خدا (ص) و سپس مصیبت شهادت مادر جوان ــ و در جوانی فرق شکافته پدرش علی (ع) را دیده است و سپس جگر پاره پاره برادر معصومش حسن مجتبی را... اما روزی مانند عاشورا نبود، و داغی مانند کربلا...</font></span></span></span></span></span></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا، داغ پنج برادر، پنج برادرزاده، <br></span></span></span></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چهار پسرعمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از بستگان و یاران برادرش را دید ؛ <br></span></span></span></font></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در به دری ــ که تازه از امشب آغاز شد ــ بسیار اندک بود...</span></span></span></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">چون جنگ به پایان رسید و حسین (ع) در قتلگاه کشته افتاد و رأس مطهرش را از بدن جدا <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">کردند؛ به لباس‌های پاره پاره آن حضرت نیز رحم نکردند و عمامه، پیراهن، شلوار و کفشهای امام <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">(ع) را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزدد اما بر اثر شدت</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> جراحات و متورم شده انگشتان، نتوانست آن را بیرون آورد، پس خنجر کشید</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> و انگشت مبارک را برید و انگشتر را درآورد… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">اسب امام، با سر و مویی خون آلود به سوی خیمه‌ها رفت.</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">زنان و دختران اهل بیت (ع) با دیدن اسب خونین و بی‌سوار،</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> فهمیدند که دیگر بی‌کس و یتیم شده‌اند و صدا به گریه و شیون بلند کردند.</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> «ام کلثوم» خواهر امام (ع) فریاد کشید:</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> «یا محمد! یا علی! یا جعفر! یا حسن! کجایید که ببینید با حسین چه کردند؟…» <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر (ص) حمله کردند.</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> از یک سو این خیمه‌ها را آتش می‌زدند و از سوی دیگر هر آنچه می‌دیدند غارت می‌کردند.</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> آنان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی‌کردند و لباس‌های بانوان اهل بیت (ع) را می‌کشیدند و می‌بردند. <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">زنان و دخترکان، سربرهنه و هراسان، از خیمه‌ها فرار می‌کردند</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> در حالیکه خار و خس بیابان به پای برهنه آنان را می درید… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> <br>بانوان حرم، که از خیمه‌ها به سوی بیابان دویده بودند، <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">ناگاه با گودال قتلگاه و پیکر بی‌سر حسین (ع) روبرو شدند. راوی می‌گوید: <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">به خدا فراموش نمی‌کنم زینب دختر علی (ع) را که زاری می‌کرد و به آواز سوزناک می‌گفت: <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">«یا محمداه! صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضاء، و بناتک سباتا، و إلی الله المشتکی …» <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">یعنی: «یا محمد! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند! بنگر که این حسین توست،</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> به خون آغشته، با اعضایی از هم جدا گشته. بنگر که این دختران تو هستند،</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> اسیر شده و در بیابان‌ها رها گشته. به خدا شکایت بریم، و به علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. یا محمد!</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> این حسین توست که در این دشت افتاده، به دست زنازادگان کشته شده</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> و باد صبا گرد و غبار بر پیکر او می‌پراکند. ای اصحاب محمد! برخیزید <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">و ببینید که اینها فرزندان مصطفایند که اینگونه اسیر شده‌اند…»</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> مویه زینب آنقدر دلخزاش بود که دشمنان و دژخیمان را نیز گریان کرد. <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">آنگاه «سکینه» پیکر مبارک پدرش حسین (ع) را در آغوش گرفت و شروع به زاری ‌کرد ؛</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> تا اینکه جماعتی از اعراب چادرنشین ریختند او را کشیدند و از بدن پدر جدا کردند.</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> <br>لشکریان یزید که به غارت خیمه‌ها مشغول شده بودند، <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">به خیمه‌ای رسیدند که «علی بن الحسین السجاد ع» در آن بیمار و تب آلود افتاده بود. <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">«شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد،</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> اما عده‌ای از همراهانش به او نهیب زدند:</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> «آیا شرم نمی‌کنی و می‌خواهی این جوان بیمار را هم بکشی؟»</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> شمر گفت: «فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم».</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> همراهان با شدت مانع وی شدند تا سرانجام دست از این کار برداشت… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">و خداوند در زرهی از بیماری، جان ولیّ خویش را حفظ فرمود. <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">سپس دشمن دنی، رذالت و پستی خویش به منتها رساند ؛</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> «عمر سعد» در بین لشگریانش فریاد کشید: <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">«چه کسی حاضر است که بر پیکر حسین، اسب بتازاند؟» <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">ده نفر ـ که راویان شهادت داده اند هر ده،</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> حرامزاده بودند ــ حاضر شدند که این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند. <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">پس اسب‌ها را آماده کردند و آنان را بر پیکر بی‌سر و قطعه قطعه امام (ع) تازاندند؛ <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">آنگونه که استخوان‌های سینه امام شکست و نرم شد…</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> (ای قلم! چگونه این جملات را می‌نویسی و از شدت مصیبت، خشک نمی‌شوی؟‍!)...</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> <br>اینک، حال زینب را تصور کنید… از یک‌سو، <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">شاهد این مصیبت‌های پی در پی و جانسوز است؛ <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">از سوی دیگر باید مراقب فرزند بیمار برادر خویش باشد؛ <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">و از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان‌ها جمع نماید <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">و زیر خیمه‌های نیم سوخته گرد آورد… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">صحرای کربلا می‌رفت که تاریک و تاریک‌تر شود ؛</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> و گرگان گرسنه، در جای جای آن به دنبال دخترکان و طفلان می‌دویدند</font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4"> تا شاید گوشواره‌ای از گوش آنان بکشند یا خلخالی از پای آنان بربایند… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">زینبا ! چه کشیدی آن شب، در آن شام سیاه غریبان… <br></font></span></span></span></span></span></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: x-small"><span style="FONT-FAMILY: impact,chicago"><span style="FONT-SIZE: medium"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="4">الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. </font><br></span></span></span></span></span></p> text/html 2012-02-28T20:23:08+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده بانوان در عاشورا http://atshann.mihanblog.com/post/29 <TABLE id=table700 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" border=0> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl style="DIRECTION: rtl" vAlign=top width="64%" height=285> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P style="MARGIN-LEFT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT face=Tahoma><FONT color=#cc0000><FONT size=6><FONT style="DIRECTION: ltr" face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=fa><STRONG><FONT size=4>بانوان عاشورا</FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</FONT> </FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT size=3><FONT color=#ff0000>پیرامون زنان در حادثه كربلا در دو محور سخن می‏توان گفت</FONT>:</FONT></STRONG> </FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">یكی آن كه آنان چند نفر و چه كسانی بودند، دیگر آن كه چه نقشی داشتند. زنانی كه در كربلا حضور داشتند، برخی از اولاد علی«ع» بودند، و برخی جز آنان، چه از بنی هاشم یا دیگران. زینب، ام كلثوم، فاطمه، صفیه، رقیه و ام هانی، از اولاد اهل بیت علیهم السلام بودند، فاطمه و سكینه، دختران سید الشهدا«ع» بودند، رباب، عاتكه، مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقیل، فضه نوبیه، كنیز خاص امام حسین«ع» و مادر وهب بن عبد الله نیز از زنان حاضر در كربلا بودند.(1)</FONT> </FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px" align=left><FONT size=4>&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT color=#ff0000><STRONG>5</STRONG></FONT></FONT><FONT face=Tahoma><STRONG><FONT color=#ff0000>&nbsp;نفر زن كه از خیام حسینی به طرف دشمن بیرون آمدند، عبارت بودند از</FONT>: <BR></STRONG></P></FONT> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>كنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبد الله كلبی، مادرعبد الله كلبی، مادر عمر بن جناده، زینب كبری«ع»</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>. زنی كه در عاشورا شهید شد، مادر وهب بود، بانوی نمیریه قاسطیه، زن عبد الله بن عمیر كلبی كه بر بالین شوهر آمد و از خدا آرزوی شهادت كرد و همانجا با عمود غلام شمر كه بر سرش فرود آورد، كشته شد.<BR>در عاشورا دو زن از فرط عصبیت و احساس، به حمایت از امام برخاستند و جنگیدند:<BR>یكی مادر عبد الله بن عمر كه پس از شهادت فرزند، با عمود خیمه به طرف دشمن روی كرد و امام او را برگرداند. دیگری مادر عمرو بن جناده كه پس از شهادت پسرش، سر او را گرفت و مردی را به وسیله آن كشت، سپس شمشیری گرفت و با رجزخوانی به میدان رفت، كه امام حسین«ع» او را به خیمه‏ها برگرداند.(2)</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;دلهم، دختر عمر(همسر زهیر بن قین) نیز در راه كربلا به اتفاق شوهرش به كاروان حسینی پیوست.</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;زهیر بیشتر تحت تأثیر سخنان همسرش حسینی شد و به امام پیوست. رباب، دختر امرء القیس كلبی،</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>همسر امام حسین«ع» نیز در كربلا حضور داشت، مادر سكینه و عبد الله. زنی از قبیله بكر بن وائل نیز</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;حضور داشت، كه ابتدا با شوهرش در سپاه ابن سعد بود، ولی هنگام حمله سپاهیان كوفه به خیمه‏هی </FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>اهل بیت، شمشیری برداشت و رو به خیمه‏ها آمد و آل بكر بن وائل را به یاری طلبید.<BR>زینب كبری و ام كلثوم، دختران امیرالمؤمنین«ع»،همچنین فاطمه دختر امام حسین«ع» نیز جزو اسیران</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;بودند و در كوفه و... سخنرانیهی افشاگر داشتند. مجموعه این بانوان، همراه كودكان خردسال، كاروان </FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>اسری اهل بیت را تشكیل می‏دادند كه پس از شهادت امام و حمله سپاه كوفه به خیمه‏ها، ابتدا در صحرا</FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;متفرق شدند، سپس به صورت گروهی و اسیر به كوفه و از آنجا به شام فرستاده شدند.<BR>اما درباره حضور این زنان در حادثه عاشورا بیشتر به محور«پیام رسانی» باید اشاره كرد. البته جهات دیگری نیز وجود داشت كه فهرست وار به آنها اشاره می‏شود كه هر كدام می‏تواند به عنوان«درس» مورد توجه باشد:</FONT></P><FONT face=Tahoma> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><BR><FONT size=4><STRONG>&nbsp;<FONT color=#ff0000>مشاركت زنان در جهاد:</FONT></STRONG><BR></FONT></P></FONT> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>شركت در جبهه پیكار و همدلی و همراهی با نهضت مردانه امام حسین و مشاركت در ابعاد مختلف آن از جلوه‏هی این حضور است. چه همكاری طوعه در كوفه با نهضت مسلم، چه همراهی همسران برخی از شهدی كربلا، چه حتی اعتراض و انتقاد برخی همسران سپاه كوفه به جنایتهی شوهرانشان مثل زن خولی.</FONT></P><FONT face=Tahoma size=4> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px" align=left><BR></P></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT color=#800000><STRONG>&nbsp;آموزش صبر:</STRONG></FONT></FONT></FONT></DIV><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT color=#800000><STRONG> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR></STRONG></FONT>&nbsp;</FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>روحیه مقاومت و تحمل زنان- نسبت - به شهادتها در كربلا درس <BR>دیگر نهضت بود. اوج این صبوری و پایداری در رفتار و روحیات زینب كبری«ع» جلوه ‏گر بود.</FONT></FONT><BR><BR><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#800000><FONT color=#cc0000>پیام رسانی:</FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#cc0000></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR></STRONG>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>افشاگریهی زنان و دختران كاروان كربلا چه در سفر اسارت و چه پس از بازگشت به مدینه پاسداری از</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;خون شهدا بود.<BR>&nbsp;سخنان بانوان، هم به صورت خطبه جلوه داشت،<BR>&nbsp;هم گفتگوهی پراكنده به تناسب زمان و مكان.</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff0000>&nbsp;روحیه بخشی:</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT><BR></STRONG>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>در بسیاری از جنگها حضور تشویق آمیز زنان در جبهه،<BR>&nbsp;به رزمندگان روحیه می‏بخشید. در كربلا نیز مادران و همسران بعضی از شهدا<BR>&nbsp;این نقش را داشتند.</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR><FONT face=Tahoma><FONT color=#800000 size=4><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><FONT size=4><FONT color=#cc0000><STRONG>پرستاری:</STRONG></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT color=#cc0000><STRONG></STRONG><BR></FONT>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>رسیدگی به بیماران و مداوی مجروحان از نقشهی دیگر زنان در جبهه‏ها،<BR>&nbsp;از جمله در عاشوراست. نقش پرستاری و مراقبت حضرت زینب از امام سجاد«ع» <BR>یكی از این نمونه‏هاست. (3)</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT color=#cc0000><STRONG>&nbsp;مدیریت:</STRONG></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#cc0000></FONT></STRONG><BR>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>بروز صحنه‏هی دشوار و بحرانی، استعدادهی افراد را شكوفا می‏سازد.<BR>نقش حضرت زینب در نهضت عاشورا و سرپرستی كاروان اسرا،<BR>&nbsp;درس«مدیریت در شرایط بحران» را می‏آموزد. <BR>وی مجموعه بازمانده را در راستی اهداف نهضت، <BR>هدایت كرد و با هر اقدام خنثی كننده نتایج عاشورا از سوی دشمن،<BR>&nbsp;مقابله نمود و نقشه‏هی دشمن را خنثی ساخت.</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><BR><FONT size=4><FONT color=#cc0000><STRONG>حفظ ارزشها:</STRONG></FONT></FONT></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><STRONG><FONT color=#cc0000></FONT></STRONG><BR>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>درس دیگر زنان قهرمان در كربلا، حفظ ارزشهی دینی و اعتراض <BR>به هتك حرمت خاندان نبوت و رعایت عفاف و حجاب در برابر چشمهی آلوده است. <BR>زنان اهل بیت، با آن كه اسیر بودند و لباسها و خیمه‏هایشان غارت شده بود<BR>&nbsp;و با وضع نامطلوب در معرض دید تماشاچیان بودند، اما اعتراض كنان، <BR>بر حفظ عفاف تأكید می‏ورزیدند. ام كلثوم در كوفه فریاد كشید كه آیا شرم<BR>&nbsp;نمی‏كنید بری تماشی اهل بیت پیامبر جمع شده‏اید؟</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><BR><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>وقتی هم در كوفه در خانه‏ی بازداشت بودند، زینب اجازه نداد جز كنیزان وارد آن خانه شوند.<BR>&nbsp;در سخنرانی خود در كاخ یزید نیز بر اینگونه گرداندن بانوان شهر به شهر، اعتراض كرد:<BR>«ا من العدل یابن الطلقاء تخدیرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبایا قد هتكت ستورهن و</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;ابدیت</FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;وجوههن یحدو بهن الأعداء من بلد الی بلد و یستشرفهن اهل المناهل و المعاقل و یتصفح وجوههن </FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>القریب</FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>&nbsp;و البعید و الغائب و الشهید...»(4)</FONT></DIV> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><STRONG><FONT size=4>&nbsp;<FONT face="georgia,times new roman,times,serif">و نمونه‏هی دیگری از سخنان و كارها كه همه درس‏آموز عفت و دفاع از ارزشهاست.</FONT></FONT></STRONG></FONT></P><FONT face=Tahoma> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT color=#cc0000 size=4><STRONG>تغییر ماهیت اسارت:</STRONG></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">اسارت را به آزادی بخشی تبدیل كردند و در قالب اسارت، به اسیران واقعی درس حریت و آزادگی دادند.</FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT size=4><FONT color=#cc0000>&nbsp;<STRONG>عمق بخشیدن به بعد عاطفی و تراژدیك كربلا:</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-LEFT: 35px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Tahoma><FONT color=#cc0000></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" size=4>گریه‏ها، شیونها،عزاداری بر شهدا و تحریك عواطف مردم، به ماجری كربلا عمق بخشید و بر احساسات نیز تأثیر گذاشت واز این رهگذر، ماندگارتر شد.</FONT></FONT></P><FONT face=Tahoma></FONT><FONT face=Tahoma> <P style="MARGIN-LEFT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT size=4><FONT color=#800000><STRONG><SPAN lang=fa>&nbsp; </SPAN>پی‏ نوشت ها:</STRONG></FONT><BR><SPAN lang=fa><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp; </FONT></SPAN></FONT></FONT><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=fa>&nbsp;</SPAN>1ـ زندگانی سید الشهدا،عماد زاده،ج 2، ص 124، به نقل از لهوف، <BR></FONT></P></FONT> <P style="MARGIN-LEFT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=4>كبریت احمر و انساب الأشراف.<BR><SPAN lang=fa>&nbsp;&nbsp; </SPAN>2ـ همان، ص 236.<BR><SPAN lang=fa>&nbsp;&nbsp; </SPAN>3- در این زمینه ر.ك: مقاله «درسهی امدادگری در نهضت عاشورا» </FONT></P></FONT> <P style="MARGIN-LEFT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 5px; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT size=4><FONT face="georgia,times new roman,times,serif">از مؤلف (مجله پیام هلال، شماره 26، شهریور1369).<BR><SPAN lang=fa>&nbsp;&nbsp; </SPAN>4ـ عوالم(امام حسین)، ص 403، حیاة الامام الحسین،ج 3، ص 378.<BR><SPAN lang=fa>&nbsp;&nbsp; 5</SPAN>- بر گرفته از فرهنگ عاشورا، جواد محدثی‏، صفحه 195.<BR></FONT>&nbsp;</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-01-17T18:17:23+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده انبیا در صحنه کربلا http://atshann.mihanblog.com/post/25 <P><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #990000"><STRONG><FONT color=#3366ff><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 110px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></SPAN></FONT></STRONG></SPAN></FONT></FONT></P> <DIV class=itemShort><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #990000"><STRONG><FONT color=#3366ff><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=itemShort><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #990000"><STRONG><FONT color=#3366ff>برخی از پیش‌گویی‌های پیامبران و اولیا درباره حادثه كربلا</FONT></STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: #990000">ابراهیم(ع) به سرزمین كربلا رسید. آرام آرام با مركبش می‌گذشت كه ناگهان به گودال قتل‌گاه رسید و اسب، او را به زمین زد. ابراهیم(ع) زبان به استغفار گشود و عرض كرد: </SPAN></FONT></FONT></DIV> <DIV class="itemText editable onecolumn"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>خدایا! از من، چه خطایی سر زده است كه به این بلا دچار شدم؟ <BR>جبرئیل نازل شد و عرض كرد: «ای ابراهیم! از تو گناهی سر نزده است. در این سرزمین، فرزند آخرین فرستاده خدا، ـ محمدبن عبدالله ـ را به قتل می‌رسانند.<BR><BR><BR><STRONG><FONT color=#33ccff>حضرت آدم در كربلا<BR></FONT></STRONG>هنگامی كه حضرت آدم(ع) به زمین فرستاده شد، میان او و همسرش «حوا» جدایی افتاد. آدم برای یافتن همسرش، به جست‌وجو پرداخت. در میانة راه، گذارش به كربلا افتاد. پس بی‌اختیار، اشك از چشمانش جاری شد و ابری از غم، دلش را تسخیر كرد. سر به آسمان بلند كرد و گفت: خدایا! آیا دیگربار، دچار معصیتی شده‌ام كه این حال به من دست داده است؟ <BR>خطاب رسید : «ای آدم! گناهی از تو سر نزده است، بلكه در این سرزمین، فرزند تو ـ حسین(ع) ـ را با ستم، به قتل می‌رسانند»<BR>عرض كرد: خدایا حسین كیست؟ آیا از پیامبران است؟<BR>ندا آمد: «نه، پیامبر نیست، ولی فرزند پیامبر آخرالزمان ـ محمد بن عبدالله ـ است.» <BR>عرض كرد: خدایا! قاتل او كیست؟<BR>خطاب آمد: «نامش یزید است كه ملعون آسمان‌ها و زمین‌ است.»<BR>در این هنگام، به جبرئیل رو كرد و گفت: دربارة قاتل حسین(ع) چه باید كرد؟ <BR>جبرئیل گفت: «باید او را لعن كرد».<BR>آدم(ع) چهار بار یزید را لعن كرد و راه خود را در پیش گرفت و از سرزمین كربلا خارج شد.(1)</FONT></DIV><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3> <DIV class="itemText editable onecolumn"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 110px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></SPAN><BR><BR><STRONG><FONT color=#33ccff>كشتی نوح در كربلا</FONT></STRONG><BR>عجله كنید: «همه سوار بر كشتی شوید. كودكان را فراموش نكنید. عذاب خداوند نازل شده است» این كلامی بود كه حضرت نوح(ع) به قوم خود می‌گفت: از آسمان و زمین آب فوران می‌كرد. وزش باد شدید نیز وحشت و اضطراب مردم را دو چندان كرده است. همه بر كشتی سوار شدند و كشتی بر امواج پر تلاطم آب سرگردان شد. مدتی در راه بود كه ناگهان از حركت ایستاد. نوح(ع)، مضطرب و نگران با خود می‌گفت: خدایا! چه شده است؛ چرا كشتی حركت نمی‌كند؟ <BR>ناگهان ندا آمد: «ای نبی‌الله! این‌جا، سرزمینی است كه فرزند زادة خاتم الانبیا(ص) و پسر اشرف اولیا كشته می‌شود.» <BR>نوح پرسید: قاتل او كیست؟ <BR>ندا آمد: «قاتل او، ملعون آسمان‌ها و زمین است.» نوح(ع) چهار بار قاتـلان آن حضرت را لعن كرد تا سرانجام كشتی به راه افتاد و از غرق شدن نجات پیدا كرد.(2)<BR><BR><BR><STRONG><FONT color=#33ccff>عبور حضرت ابراهیم از قتل‌گاه</FONT></STRONG><BR>ابراهیم(ع) به سرزمین كربلا رسید. آرام آرام با مركبش می‌گذشت كه ناگهان به گودال قتل‌گاه رسید و اسب، او را به زمین زد. ابراهیم(ع) زبان به استغفار گشود و عرض كرد: خدایا! از من، چه خطایی سر زده است كه به این بلا دچار شدم؟ <BR>جبرئیل نازل شد و عرض كرد: «ای ابراهیم! از تو گناهی سر نزده است. در این سرزمین، فرزند آخرین فرستاده خدا، ـ محمدبن عبدالله ـ را به قتل می‌رسانند.» <BR>قاتل او كیست؟ <BR>جبرئیل گفت: «قاتل او، ملعون آسمان‌ها و زمین است كه قلم، بر روح اعظم، لعن او را نگاشته است.» در این هنگام، ابراهیم دست خود را به طرف آسمان بالا برد و در حق قاتلان آن حضرت، لعن و نفرین كرد.(3 )<BR><BR><STRONG><FONT color=#ff0000>باد و سلیمان(ع)</FONT></STRONG><BR>سلیمان بر بساط خود، در آسمان در حال حركت بود. ناگهان، باد به جنب‌و جوش افتاد و بساط سلیمان از كنترل وی خارج شد. سلیمان(ع) تعجب كرد و وحشت و اضطرابی عجیب، سراپای او را فرا گرفت. <BR>پرسید: چه شده است؟ <BR>باد جواب داد: ما به<BR>قتل‌گاه حسین(ع) رسیده‌ایم. <BR>سلیمان پرسید: حسین(ع)<BR>كیست؟ <BR>باد گفت: او فرزند علی بن ابی‌طالب و دختر خاتم ‌الانبیا ـ محمد مصطفی ـ است كه در این سرزمین، به دست قومی جفاكار به قتل می‌رسد.<BR>سلیمان پرسید: نام قاتلش كیست؟ <BR>پاسخ داد: او ملعون زمین و آسمان‌ها است. <BR>در این هنگام، سلیمان دست به آسمان برداشت و یزید را لعن كرد. باد به خود آمد و بساط سلیمان را برداشت و از زمین كربلا دور كرد.(5)</DIV> <DIV class="itemText editable onecolumn"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><IMG style="WIDTH: 423px; HEIGHT: 110px" height=110 alt=http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif src="http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.gif" width=423></SPAN><BR><BR><STRONG><FONT color=#cc0000>موسی و كربلا<BR></FONT></STRONG>موسی(ع) با «یوشع‌بن نون» در راه بودند كه ناگهان، نعلین موسی پاره شد و خاری در پایش فرو رفت و خون از آن جاری شد. موسی رو به آسمان گفت: خدایا! مگر از من گناهی سر زده است كه به چنین كیفری، در دنیا مبتلا می‌شوم؟<BR>خطاب رسید: «ای موسی! نام این سرزمین كربلا است و در همین سرزمین، خون حسین(ع) ریخته می‌شود و به دست قومی جفاكار به قتل می‌رسد.» <BR>موسی گفت: خدایا! حسین كیست؟ <BR>خطاب آمد: «او فرزند محمد مصطفی، آخرین فرستادة من، است.» <BR>عرض كرد: قاتل او كیست؟ فرمود: «كسی است كه ماهیان دریا و وحشیان صحرا و پرندگان هوا نیز او را لعن می‌كنند.» <BR>موسی(ع) نیز رو به آسمان كرد و قاتلان حسین(ع) را لعن و نفرین كرد و با یوشع از زمین كربلا گذشت. (5 )<BR><BR><BR><STRONG><FONT color=#990000>عیسی(ع) و كربلا</FONT></STRONG><BR>عیسی(ع) كه در جمع حواریان بود و از سرزمین كربلا می‌گذشت، پس از شنیدن خبر قرار گرفتن شیری بر سر راه عابران، جلو آمد و رو به شیر گفت: چرا در این راه نشسته‌ای و مانع رفت و آمد عابران هستی؟ <BR>حیوان به زبان آمد و گفت: یا نبی‌الله! نمی‌گذاریم از این‌جا بگذری، مگر آن كه بر یزید، قاتل حسین، لعن كنی. <BR>عیسی(ع) پرسید: قاتل او كیست؟ <BR>شیر گفت: ملعون چرندگان و پرندگان و درندگان بیابان‌ها است، به ویژه در ایام عاشورا. <BR>عیسی(ع) به همراه حواریان دست به آسمان برداشت و یزید و قاتلان امام حسین(ع) را لعن كرد. آن‌گاه شیر از سر راه كنار رفت و آنان از آن سرزمین گذشتند. (6 )<BR>------------------------------------------------------------------------------------------------------<BR>پی‌نوشت‌ها:<BR>1. علاّمه مجلسی، بحارالانوار، ج10، ص 156.<BR>2. همان، ص 158.<BR>3. همان.<BR>4. همان، ص 157.<BR>5. همان، ص 156.<BR>6. همان، ص 157<BR></DIV></FONT> text/html 2012-01-12T06:03:58+01:00 atshann.mihanblog.com جامانده هل من ناصر ینصرنی http://atshann.mihanblog.com/post/24 <P>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3333ff size=5><STRONG>یاری امام</STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="COLOR: rgb(0,51,204); TEXT-ALIGN: justify"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">زهیر بن قین از طرفداران عثمان و از مخالفان حضرت علی (ع) بود. امام حسین (ع) را خوب می شناخت و از نامه های کوفیا به ایشون هم آگاه بود. به ناچار با امام هم مسیر شده بود و به همین خاطر در طول مسیر خودش رو از امام و همراهانش پنهان می کرد تا مبادا امام ازش کمک بخواهد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">.</SPAN></FONT></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><FONT color=#000000>روز موعود فرا رسید. زهیر با همراهانش بر سر سفره نشسته بود که ناگهان فرستاده امام وارد شد و زهیر رو فراخوند. زهیر غافلگیر و درمانده شده بود و نمی دونست چیکار کنه. همسرش به او گفت: "</FONT><FONT color=#cc0000><B>پسر پیامبر خدا کسی را به دنبال تو می فرستد و تو او را بی پاسخ می گذاری؟ برخیز تا ببینی فرزند پیامبر چه درخواستی دارد و سپس برگرد." </B></FONT></SPAN></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000000></FONT></DIV> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">زهیر از خیمه خارج<SPAN>&nbsp; </SPAN>شد و قدم به خیمه گاه نور نهاد، فرزند رسول خدا با قلب و روح و روان زهیر چه کرد؟ زهیری که عثمانی بود و آن وجود مقدس را به عنوان امام قبول نداشت و فقط برای ایشان احترام قائل بود.</SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">دقایقی بعد زهیر از خیمه امام حسین(ع) با حالتی عجیب بیرون اومد و وارد خیمه اش شد. همسر و همراهانش متحیر به او نگاه می کردن، این زهیر آن زهیر قبلی نبود. بارالها حسین بن علی (ع) با دل زهیر چه کرده؟ زهیر حسینی شده بود، عاشق و دلداده اباعبدالله. به یارانش رو کرد و گفت: </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">"هر که از شما دوست دارد در یاری فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درآید همراه من بیاید و گرنه این آخرین دیدار ماست."</SPAN></FONT></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"></SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><FONT color=#000000>خوشا بر احوال زهیر. زهیر همراه کاروان مظلوم به کربلا رفت و شجاعانه با تمام وجودش جانش را فدای امام زمانش کرد و به درجه ای رسید که الان من و تو که یاد کربلا و یاران امام حسین (ع) میافتیم میگیم <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">" <B>یا لیتنا کنت معکم فافوزا فوزا عظیما"</B></SPAN></FONT></SPAN></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000000></FONT></DIV> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">آه، آه از و غریبی امام حسین(ع)، اما نه! چی میگم؟ خوشا به حال امام حسین (ع) که حداقل 72 یار با باوفا و مخلص در کنارشون بودن و آنقدر یاران باوفاشون رو دوست داشتند که وقتی همه اونها شهید شدند و تنهای تنها موندند فریاد زدند "هل من ناصر ینصرنی" هیچ کس جواب نداد. فرمودند:"حبیب، زهیر،... چرا جوابم را نمی دهید؟" و سپس فرمودند "آه که همگی شما را کشتند و ..."</SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="COLOR: rgb(102,51,0); DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">اما اگر حالا هم خوب گوش کنی یه صدای خسته و مظلوم و غریب رو هم می شنوی که مثل جد شهیدش هر روز درخواست کمک میکند و می فرماید <B>"<FONT color=#cc0000>برای فرج من زیاد دعا کنید"</FONT></B></SPAN></FONT><FONT color=#cc0000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"> </SPAN></FONT></FONT></P> <DIV style="COLOR: rgb(102,51,0); TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000000></FONT></DIV> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">ما که ادعا می کنیم اگر در زمان امام حسین (ع) بودیم به هیچ وجه ایشان را تنها نمیگذاشتیم پس چه شده که آخرین بازمانده نسل ایشان، حضرت مهدی (عج) را که در میان ماست فراموش کرده و تنهاشون گذاشتیم؟ </SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">به زندگیمون توجه کنیم، همه مشغول دنیا شدیم. روزا می گذرن و ما یادی از امام زمان خودمون نمیکنیم. </SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">اگه خوب دقت کنیم شاید بتونیم بفهمیم که چرا یاران امام حسین (ع) اونقدر کم بودن! شاید بتونیم بفهمیم که چرا تعداد اصلی یاران امام زمان به 313 نفر نمی رسد. چرا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"> ...</SPAN></FONT></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="COLOR: rgb(102,51,0); DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">مگه کوفیا صدای<B> "<FONT color=#990000>هل من ناصر ینصرنی"</FONT></B> امام حسین(ع) را نشنیدند که کمک می خواست؟ و مگه ما هم ندای "و اکثروا الدعا بتعجیل الفرج" را نمی شنویم؟ پس چی شده که مثل کوفیا امام زمان خودمون رو رها کردیم در حالی که ادعا می کنیم اگر در کربلا بودیم امام رو یاری می کردیم؟ اینطوری می خوایم به امام حسین (ع) خدمت کنیم تا ایشان از ما راضی باشند؟</SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#cccccc size=3><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%"><FONT color=#000000>حالا دیگه خودمون میدونیم، اگه موافقی بای یه نگاه دیگه به زندگیمون بیاندازیم و با تمام وجود بگیم</FONT>:</SPAN></FONT></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><FONT size=5><B><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif color=#660000><SPAN lang=FA style="LINE-HEIGHT: 115%"><EM><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">اللهم عجل لولیک الفرج</SPAN></EM></SPAN></FONT></B></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"></DIV></DIV>